FlexApp.EntityFramework.Models.FlexConfig?.Value

Tải App tại đây Quét camera vào đây tương ứng theo hệ điều hành của bạn
App on IOS
(IOS)
your alt tag
App on Android
(Android)
your alt tag
App on Winphone
(Window Phone)
your alt tag
Hướng dẫn sử dụng app
Mở ứng dụng Vinasun App Nhập các mẫu thông tin theo mẫu Nhắn vào nút đăng ký Nhập mã xác nhận
1 2 3 4
Sau khi tải xong ứng dụng bạn mở ứng dụng ở màn hình chính Nhập các thông tin theo mẫu, không để trống Nhắn vào nút đăng ký để hoàn thành bước điền thông tin Mã xác nhận được gửi trực tiếp tới số điện thoại trên bước 2
Mở ứng dụng Vinasun App1 Nhập thông tin đăng nhập
1 2
Sau khi tải xong ứng dụng bạn mở ứng dụng ở màn hình chính Nhập số điện thoại và mật khẩu
Đặt xe taxi Chọn địa điểm đón taxi Xác nhận đặt xe Kết thúc hành trình
1 2 3 4
Bạn chọn " Đặt xe taxi" để vào check địa điểm Bạn nhập địa điểm cần đón taxi. Chọn loại xe muốn đi. Sau khi chọn địa điểm cần đón, bạn phải xác nhận đặt xe để yêu cầu đặt xe được gửi đến tài xé gần nhất. Sau khi xác nhận đặt xe, nhưng vì một số lý do khác bạn muốn hủy đặt xe. Bạn nhấn vào nút Hủy đặt xe. Và có thể đánh giá sự phục vụ của lái xe.
Mở ứng dụng Vinasun App
Vinasun App đã có mặt

Vinasun App đã có mặt

  • Tp. Hồ Chí Minh (028) 38 27 27 27
  • Bình Dương (0274) 38 27 27 27
  • Đồng Nai (0251) 38 27 27 27
  • Đà Nẵng 0236. 3 68 68 68
  • Đồng Tháp (0267) 386 66 66
  • Vĩnh Long (0267) 386 66 66
map taxi