Kết quả trúng giải

Vinasun Taxi xin chúc mừng những khách hàng sau đây đã sử dụng Vinasun App để đặt xe và may mắn trúng giải trong Chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng sử dụng thẻ thành viên Vinasun  "Kết nối qua Vinasun App - Nhận quà hấp dẫn":

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 6-5-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 5-5-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 4-5-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 3-5-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 2-5-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 1-5-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 30-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 29-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 28-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 27-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 26-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 25-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 24-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 23-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 22-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 21-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 20-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 19-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 18-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 17-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 16-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 15-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 14-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 13-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 12-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 11-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 10-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 09-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 08-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 07-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 06-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 05-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 04-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 03-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 02-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 01-4-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 31-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 30-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 29-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 28-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 27-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 26-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 25-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 24-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 23-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 22-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 21-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 20-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 19-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 18-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 17-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 16-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 15-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 14-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 13-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 12-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 11-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 10-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 9-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 8-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 7-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 6-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 5-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 4-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 3-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 2-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 1-3-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 28-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 27-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 26-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 25-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 24-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 23-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 22-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 21-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 20-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 19-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 18-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 17-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 16-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 15-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 14-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 13-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 12-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 11-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 10-2-2017 >>xem tại đây

- Danh sách khách hàng trúng giải ngày 9-2-2017 >>xem tại đây

 

Danh sách khách hàng trúng giải ngày 8-2-2017:

1. Anh/chị Le Do Lan Anh có số điện thoại 0907394xxx  với mã dự thưởng là SRVE6370 đã trúng phiếu mua hàng Lotte Mart 1.000.000đ

2. Anh/chị Le Vy có số điện thoại 0907855xxx với mã dự thưởng GGFK6350 đã trúng phiếu mua hàng Lotte Mart 1.000.000đ

3. Anh/chị Chau có số điện thoại 0936774xxx với mã dự thưởng QIQP6448 đã trúng Coupon Vinasun trị giá 600.000đ

4. Anh/chị Ngo Thanh Thao có số điện thoại 0906233xxx với mã dự thưởng ZEAG6419 đã trúng Coupon Vinasun trị giá 600.000đ

5. Anh/chị Kien Nguyen có số điện thoại 0908270xxx với mã dự thưởng VZMJ6290 đã trúng Coupon Vinasun trị giá 600.000đ

6. Anh/chị Alun Hughes có số điện thoại 01223979xxx với mã dự thưởng YADI6223 đã trúng Coupon Vinasun trị giá 600.000đ

7. Anh/chị Tran Thanh Phong có số điện thoại 0903896xxx với mã dự thưởng NNZX6217 đã trúng Coupon Vinasun trị giá 600.000đ

 

Danh sách khách hàng trúng giải ngày 7-2-2017:

1. Anh/chị Trần Thị Minh Trang có số điện thoại 0913444xxx  với mã dự thưởng là EKGES6098 đã trúng phiếu mua hàng Lotte Mart 1.000.000đ

2. Anh/chị LEE KI YOUN có số điện thoại 0905217xxx với mã dự thưởng FPKA6051 đã trúng phiếu mua hàng Lotte Mart 1.000.000đ

3. Anh/chị Trinh Luu có số điện thoại 0919174xxx với mã dự thưởng QQAV6114 đã trúng Coupon Vinasun trị giá 600.000đ

4. Anh/chị Do Thi Cam Van có số điện thoại 0908355xxx với mã dự thưởng LOPA6074 đã trúng Coupon Vinasun trị giá 600.000đ

5. Anh/chị Hiếu Võ có số điện thoại 0909229xxx với mã dự thưởng WRCH6068 đã trúng Coupon Vinasun trị giá 600.000đ

6. Anh/chị Pham Quoc Thuan có số điện thoại 0937993xxx với mã dự thưởng WBED6014 đã trúng Coupon Vinasun trị giá 600.000đ

7. Anh/chị Ly Ngoc Thiep có số điện thoại 0932727xxx với mã dự thưởng VHBD5991 đã trúng Coupon Vinasun trị giá 600.000đ

 

Danh sách khách hàng trúng giải ngày 6-2-2017:

1. Anh/chị Liên có số điện thoại 0918929xxx  với mã dự thưởng là EMXY5837 đã trúng phiếu mua hàng Lotte Mart 1.000.000đ

2. Anh/chị Hương có số điện thoại 0903213xxx với mã dự thưởng GAHL5674 đã trúng phiếu mua hàng Lotte Mart 1.000.000đ

3. Anh/chị Phan Khanh có số điện thoại 0933949xxx với mã dự thưởng ZFEH5879 đã trúng Coupon Vinasun trị giá 600.000đ

4. Anh/chị Nguyễn Đức Tình có số điện thoại 0908029xxx với mã dự thưởng SVRO5857 đã trúng Coupon Vinasun trị giá 600.000đ

5. Anh/chị Avrohom Hartman có số điện thoại 0901331xxx với mã dự thưởng COCK5700 đã trúng Coupon Vinasun trị giá 600.000đ

6. Anh/chị Tran The Lan có số điện thoại 0912000xxx với mã dự thưởng WNHE5693 đã trúng Coupon Vinasun trị giá 600.000đ

7. Anh/chị Thảo có số điện thoại 0949080xxx với mã dự thưởng CVNF5687 đã trúng Coupon Vinasun trị giá 600.000đ

 


Bài viết khác